DONEAZĂ DIRECT:

DONEAZĂ

Inițiativele au nevoie de susținere materială pentru a prinde putere. Alege inițiativa care te inspiră, sau susține mersul Fundației Comunitare Galați, pe termen lung, printr-o donație individuală.

ALTE MODALITAȚI PRIN CARE NE POȚI SUSȚINE:

blank

PROIECTUL ”ZILELE COMUNITĂȚII”

Fundația Comunitară Galați se implică în PROIECTUL ”DEZVOLTARE COMUNITARĂ ÎN ZONELE MARGINALIZATE ALE MUNICIPIULUI GALAȚI” PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN NR.: POCU/717/5/1/143449

Misiunea Fundației Comunitare Galați, organizație non-profit înființată în 2015, este să susținem transformarea comunității prin implicarea potențialului uman și a resurselor locale pentru un oraș-acasă. Viziunea noastră este o comunitate conștientă de potențialul ei și care să exploreze, să creeze noi soluții și să acționeze colaborativ. Ariile noastre de interes sunt Educație, Mediu și educație pentru mediu, Stimularea leadership-ului și a Grupurilor de inițiativă, sport/timp liber, dezvoltarea filantropiei și dezvoltarea organizațională a Fundației Comunitare Galați, cât și a organizațiilor și grupurilor de inițiativă pe care le identificăm și susținem. Rolul nostru este de finanțator, facilitator, curator de resurse și oportunități, de organizator comunitar. Facem asta prin toate programele noastre de tip grantmaking, prin care acordăm finanțări organizațiilor sau grupurilor de inițiativă locale, prin capacitarea lor și prin programele complementare grantmaking, cum sunt procesele de mapare și dezvoltare comunitară, evenimente de tip Gala Comunității, Cercul de Donatori, evenimente de strângere de fonduri și altele. Printre programele noastre menționăm: Semimaraton Galați (8 ediții), Științescu Galați (3 ediții), Fondul pentru un viitor mai bun în comunități (2 ediții, implementat în Brăila și Constanța), Generații (3 ediții).

Periodic, fie în cadrul programelor noastre, dar și de sine stătător, luăm pulsul comunității noastre pentru a identifica atât nevoile cât și resursele existente și propunem soluții pentru a aduce mai aproape de o rezolvare. De multe ori, propunem un program sau un fond care să adreseze o parte din nevoile identificate, iar inițiatorii pe care îi finanțăm reușesc să producă o schimbare. 

Am finanțat proiecte din varii domenii: social, sănătate, incluziune socială, educație de mediu și revitalizare urbană, protecția animalelor, educație STEM, implicarea tinerilor și altele. Am observat în cei 6 ani de activitate că o finanțare locală sau punctuală nu este o întotdeauna o soluție, ci organizarea comunitară. Pentru că participarea activă şi eficientă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor publice care le transformă cartierele, satele, oraşele şi întreaga Europă reprezintă componenta vitală a unei democraţii sănătoase. Şi de asemena, pentru că societatea în care trăim are nevoie de cetăţeni ghidaţi de echitate, îngăduinţă, toleranţă şi deschidere în aprecierea diversităţii, pentru a fi actori puternici în arena publică.

ACTIVITĂȚI PROPUSE

Organizarea comunitară este definită ca fiind un proces democratic, de de lungă durată, prin care oamenii sunt aduși împreună pentru a acționa în interesul lor comun. Aceștia identifică probleme şi soluții, apoi acționează prin implicarea structurilor de putere existente pentru ca acele soluții să devină realitate.

Pașii în procesul de organizare comunitară sunt și etapele pe care noi le propunem ca intervenție în proiectul ”Dezvoltare comunitară în zonele marginalizate ale municipiului Galați”:

  1. În prima etapă, cea de ascultare sistematică a cetățenilor, vom selecta și vom prioritiza problemele cu care se confruntă populația din aria ZUM și vom identifica potențiali lideri. Vom acorda tot suportul logistic pentru a facilita organizarea comunitară: avem în echipă un organizator comunitar care va conduce procesul, un specialist de comunicare cu care realizăm procesele de comunicare directă, cât și cele cu instituții sau actorii privați interesați și un specialist sociolog care va conduce cercetarea sociologică pe teren. Deoarece sunt multe zone ZUM propuse, vom limita intervenția noastră la doar 2 zone, în funcție de resursele pe care le identificăm local. După identificarea zonelor, vom începe cu prima zonă și aplicarea tuturor resurselor la îndemână pentru identificarea nevoilor și prioritizarea lor. Vom aplica chestionare față în față, interviuri cu potențiali lideri comunitari, discuții ad-hoc cu cetățenii, cafenele comunitare sau clăci cu grupuri diverse (tineri, părinți, elevi bătrâni, etc). Vom lua în considerarea toate dimensiunile comunității, cea spirituală, fizică, mentală și emoțională. Toate datele colectate în prima etapă vor fi sintetizate și integrate pentru a propune maxim 3 teme în următoarea etapă. 
  1. A doua etapă a intervenției noastre constă în identificarea potențialelor soluții și a oamenilor și instituțiilor care le pot pune în practică. Vom concluziona această etapă prin organizarea unui Thinkathon, o întâlnire publică, similară unui hackathon, fără componenta informatică sau de web development. Vom aduce împreună liderii identificați în comunitate, actorii decizionali, experți în dezvoltare comunitară și alte părți interesate pe care le vom identifica în prima etapă pentru a propune intervenții sau soluții concrete de soluționare pentru cele 3 subiecte prioritare. Unul dintre cele 3 subiecte abordate va avea si o activitate de implicare cetățenească în următoarea etapă de intervenție. 
  1. A treia etapă este cea care va mobiliza comunitatea să lucreze și să înceapă rezolvarea problemei ”la firul ierbii” identificate și dezvoltate în Thinkathon. Ea poate fi un proiect de revitalizare urbană, ecologizare, legată de sanitație sau colectarea deșeurilor, de petrecerea timpului liber, de comunicare, negociere, tranșare a problemei cu autoritățile sau companiile implicate, adunări mai mari sau începerea unei campanii de conștientizare/sesizare a problemei identificate, etc. 

Fundația Comunitară Galați, prin organizatorul comunitar, va facilita și acest proces pentru a-și atinge scopul, de coagulare a comunității sub implicare voluntare și participare civilă. Vom denumi această etapă ”zilele implicării”, când organizatorul va implica un număr mai mare de voluntari, din comunitate și nu numai, cetățeni sau reprezentanți pentru a combate segregarea, discriminare și pentru a întări coeziunea la nivel comunitar. 
Ultima etapă din intervenție va aduce iar comunitatea împreună, de data aceasta sub pretextul unor zile de sărbătoare, prin manifestări cultural-artistice, pentru celebrarea rezolvării sau identificării soluțiilor problemelor identificate sau pentru a expune public rezultatele procesului de ascultare și mobilizare a comunității. Va fi un eveniment situat geografic în ZUM-ul ales și vor participa membri atât din comunitatea marginalizată, cât și din afara acesteia pentru a susține comuniunea socio-economică și culturală, pentru a reduce segregația și pentru a populariza zona și problemele cât și resursele existente. Vor putea fi organizate activități diverse, de la cele educaționale non-formale cu familiile, recreativ-sportive, expoziționale, evenimente tip Lemon-Aid pentru a strânge fonduri pentru proiectele identificate în Thinkathon, biblioteci vii și altele, în funcție de resursele și contextul epidemiologic de atunci, având în vedere pandemia cu covid19.

CAUȚI UN ARTICOL?

CATEGORII

ARTICOLE RECENTE

6 aprilie 2023

Proiecte finanțate prin Fondul Științescu 3.2

Ne bucurăm să vă anunțăm că juriul a finalizat evaluarea proiectelor...
15 februarie 2023

Înscrie un proiect la Științescu Galați 3.2 – 78.000 lei disponibili

Fondul Știinţescu este un program național de finanţare pentru iniţiative educaţionale...
13 februarie 2023

Angajăm Asistent de programe

Căutăm om cu drag de comunitate, care să ocupe rolul de...
18 ianuarie 2023

Înscrie un proiect la Semimaraton Galați 2023

Poate cel mai iubit program al Fundației Comunitare Galați, Semimaraton Galați,...